OSIĄGNIĘCIA

Wybierz rok, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze osiągnięcia, które udało się wywalczyć w danym okresie.

2018

I- Wicemistrz Polski Kategoria A
III Przodownik Polski Kategoria B
Mistrz Regionu V Kategoria A
Mistrz Regionu V Kategoria B
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria A
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria B
Mistrz Oddziału Kwisa Kategoria A
Mistrz Oddziału Kwisa Kategoria B

4×1 konkurs
6×2 konkurs
5×3 konkurs

2017

XII Przodownik Regionu V Kategoria A
II-Vce Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria A
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria B
Mistrz Oddziału Kwisa Kategoria A
Mistrz Oddziału Kwisa Kategoria B

2015

Mistrz Polski Kategoria A
II-Vce Mistrz Polski Kategoria B
Mistrz Regionu V Kategoria A
Mistrz Regionu V Kategoria B
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria A
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria B
I-Vce Mistrz Okręgu Jelenia Góra Gołębie Roczne
Mistrz Oddziału Lubań Łużyce Kategoria A
Mistrz Oddziału Lubań Łużyce Kategoria B
Mistrz Oddziału Lubań Łużyce Kategoria C
Mistrz Oddziału Lubań Łużyce Kategoria D

2014

Mistrz Polski Kategoria A
Mistrz Polski Kategoria B
Mistrz Regionu V Kategoria A
Mistrz Regionu V Kategoria B
I-Vce Mistrz Regionu V Kategoria D
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria A
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria B
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria D
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria H
I-Vce Mistrz Okręgu Jelenia Góra Gołębie Roczne
Mistrz Oddziału Kwisa Kategoria A
Mistrz Oddziału Kwisa Kategoria B
Mistrz Oddziału Kwisa Kategoria D
Mistrz Oddziału Kwisa Kategoria H
I-Vce Mistrz Oddziału Gołębie Roczne

7×1 konkurs
3×2 konkurs
4×3 konkurs

2013

II-Vce Mistrz Polski Kategoria A
I-Vce Mistrz Regionu V Kategoria A
I Przodownik Regionu V Kategoria B
I Przodownik Regionu V Kategoria Roczne
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria A
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria B
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria D
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria H
I-Vce Mistrz Okręgu Jelenia Góra Gołębie Roczne
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria A
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria B
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria D
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria H

5×1 konkurs
7×2 konkurs
6×3 konkurs

2012

I-Przodownik Regionu V Kategoria M
XVII Przodownik Regionu V Kategoria B
IX Przodownik Regionu V GMP
VIII Przodownik Regionu V Kategoria Olimpijskie
VIII Przodownik Okręgu Jelenia Góra Kategoria A
II-Vce Mistrz Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria B
Mistrz Okręgu Jelenia Góra Kategoria M
I-Vce Mistrz Okręgu Jelenia Góra GMO
II-Vce Mistrz Okręgu Jelenia Góra Gołębie Roczne
I-Vce Mistrz Okręgu Jelenia Góra Olimpijskie
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria A
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria B
I-Vce Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria C
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria M
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria D
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Kategoria H
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce GMO
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Gołębie Roczne
Mistrz Oddziału Lubań-Łużyce Olimpijskie

6×1 konkurs
4×2 konkurs
3×3 konkurs

2011

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 161,32 coeff.

– Mistrz Kategoria B 51,32 coeff.
– Mistrz Kategoria C 84,07 coeff.
– Mistrz Kategoria D 296,71 coeff.
– Mistrz Kategoria M 60,78 coeff.
– Mistrz Kategoria H 588,92 coeff.
– Mistrz Gołębie Młode Kon.25 404,13 coeff.
– Mistrz GMO Kon.70 611,73 coeff.
– Mistrz Gołębie Roczne
– 1 Lotnik Oddziału PL-092-07-2250 13 kon
– 2 Lotnik Oddziału PL-092-08-8112 12 kon
– 4 Lotnik Oddziału PL-092-09-5150 11 kon
Okręg Jelenia Góra
– I Wicemistrz Kategoria A 161,32 coeff.
– Mistrz Kategoria B 51,32 coeff.
– Mistrz Kategoria C 84,07 coeff.
– Mistrz Kategoria D 296,71 coeff.
– II Wicemistrz Kategoria M 81,60 coeff.
– II Wicemistrz Kategoria H 588,92 coeff.
– I Wicemistrz Kategoria GMP 1417,76 pkt.
– II Wicemistrz Gołębie Młode 243,05 coeff.
Region V
– III Przodownik Kategoria A 161,32 coeff.
– Mistrz Kategoria B 51,32 coeff.
– VII Przodownik Kategoria C 84,07 coeff.
– Mistrz Kategoria D 296,71 coeff.

– XI Przodownik Kategoria M 60,78 coeff.
– V Przodownik Kategoria GMO 1417,76 pkt.

9×1 konkurs

2010

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 293,79 coeff.
– Mistrz Kategoria B 62,47 coeff.
– Mistrz Gołębie Młode 245,86 coeff.
– Mistrz GMO
Okręg Jelenia Góra
– I Wicemistrz Kategoria A 293,79 coeff.
– Mistrz Kategoria B 62,47 coeff.
– Mistrz Gołębie Młode 245,86 coeff.
Region V
– 10 Przodownik Kategoria A 293,79 coeff.
– II Wicemistrz Kategoria B 62,47 coeff.
– 16 Przodownik Gołębie Młode 245,86 coeff.

5×1 konkurs
4×2 konkurs
4×3 konkurs

2009

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 100,52 coeff.
– Mistrz Kategoria B 74,26 coeff.
– I V-ce Mistrz Kategoria C 225,68 coeff.
– I V-ce Mistrz Kategoria M 143,01 coeff.
– Mistrz Gołębie Młode 160,61 coeff.
– Mistrz GMO
Okręg Jelenia Góra
– Mistrz Kategoria A 82,33 coeff.
– Mistrz Kategoria B 81,43 coeff.
– XVI Przodownik Kategoria C 348,08 coeff.
– I Przodownik Kategoria M 130,47 coeff.
– Mistrz Gołębie Młode 160,61 coeff.
– I V-ce Mistrz GMO 1401,99
Region V
-Mistrz Kategoria A 82,33 coeff.
– I Przodownik Kategoria B 81,43 coeff.
– I Przodownik Kategoria D 360,06 coeff.

8×1 konkurs
5×2 konkurs
7×3 konkurs

2008

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 49,88 coeff.
– Mistrz Kategoria B 158,27 coeff.
Okręg Jelenia Góra
– Mistrz Kategoria A 49,88 coeff.
– II Wicemistrz Kategoria B 158,27 coeff.
Region V
– Mistrz Kategoria A 49,88 coeff.
– XX Przodownik B 158,27 coeff.

4×1 konkurs
4×2 konkurs
3×3 konkurs

2007

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 78,06 coeff.
– II Wicemistrz Gołębie Młode
Okręg Jelenia Góra
– Mistrz Kategoria A 78,06 coeff.
Region V
– II Przodownik Kategoria A 78,06 coeff.
Mistrzostwo Polski
I Przodownik Kategoria A 78,06 coeff.

4×1 konkurs
3×2 konkurs
4×3 konkurs

2006

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 240,15 coeff.
– Mistrz Kategoria B 183,25 coeff.
– Mistrz Gołębie Młode Kon.25 82,77 coeff.
Okręg Jelenia Góra
– Mistrz Kategoria A 199,28 coeff.
– II Przodownik Kategoria B 367,51 coeff.
– I Wicemistrz Gołębie Młode 82,77 coeff.
Region V
– 18 Przodownik Kategoria A 240,15 coeff.
– 24 Przodownik Kategoria B 183,25 coeff.
– III Przodownik Gołębie Młode 82,77 coeff.
Mistrzostwo Polski
– VI Przodownik Gołębie Młode 82,77 coeff.

3×1 konkurs
3×2 konkurs
4×3 konkurs

2005

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 90,65 coeff.
– Mistrz Kategoria B 66,96 coeff.
– I Wicemistrz Gołębie Młode
Okręg Jelenia Góra
– Mistrz Kategoria A 90,65 coeff.
– Mistrz Kategoria B 66,96 coeff.
– I Przodownik Gołębie Młode
Region V
– II Wicemistrz Kategoria A 90,65 coeff.
Mistrzostwo Polski
– I Przodownik Kategoria A 90,65 coeff.
– V Przodownik Kategoria B 66,96 coeff.

6×1 konkurs
6×2 konkurs
4×3 konkurs

2004

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 180,91 coeff.
– Mistrz Kategoria B 196,07 coeff.
– I Wicemistrz Gołębie Młode
Okręg Jelenia Góra
– Mistrz Kategoria A 180,91 coeff.
– I Przodownik Kategoria B 196,07 coeff.
– I Przodownik Gołębie Młode
Region V
– 18 Przodownik Kategoria A 180,91 coeff.
– 35 Przodownik Kategoria D
Mistrzostwo Polski
– 32 Przodownik Kategoria A 180,91 coeff.

2003

Oddział Lubań
– Mistrz Kategoria A 203,54 coeff.
– Mistrz Kategoria B 217,78 coeff.
– Mistrz Kategoria C 71,99 coeff.
– Mistrz Gołębie Młode Kon.25 462,22 coeff.
Okręg Jelenia Góra
– Mistrz Kategoria A 203,54 coeff.
– I Wicemistrz Kategoria B 217,78 coeff.
– Mistrz Kategoria C 71,99 coeff.
– VI Przodownik Gołębie Młode 462,22 coeff.
– Mistrz GMO
Region V
– 10 Przodownik Kategoria A 203,54 coeff.
– 49 Przodownik Kategoria B 217,78 coeff.
– I Wicemistrz Kategoria C 71,99 coeff.
– II Przodownik Kategoria D
– XI Przodownik GMP